zoom

Serieillustration till museimonter

Illustrationer i serieform till Naturhistoriska riksmuseets forskningsmonter. Serien illustrerar den s.k. Parasitstekelns livscykel och beskriver ett antal forskningsresultat i en mer lättsmält form.

zoom

zoom

zoom

zoom

zoom