zoom

PIDOT Grafisk profil till Innovationsevent 2013

Public Innovation Do-tank. Grafisk profil och koncept samt marknadsmateral, webdesign och utställningsmaterial till Innovationsevent i norrbotten 2013.

zoom

zoom

zoom

zoom

zoom

zoom